Anden aktør

Bedre købmandskab på beskæftigelsesområdet kan levere Arnemilliarden

Ændrede samarbejdsformer og betalingsmodeller i kommunernes køb af beskæftigelsesfremmende ydelser kan være med til at sikre en billigere beskæftigelsesindsats i samme kvalitet og frigøre penge til andre velfærdsgoder.
June 2, 2022

I en ny rapport om betaling af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen, viser vi, at kommunerne med fordel kan indføre resultatafhængige kontrakter og samtidig stille samme krav til egne indsatser.


Ved at omlægge dele af indsatsen for at få ledige i job til modeller med fuld resultatafhængig betaling kan kommunerne både levere besparelser i milliardklassen til fx at betale for arnepensionen  og sikre samme serviceniveau. Der er derfor brug for et servicetjek.


Hvert år køber jobcentrene vejlednings- og opkvalificeringsindsatser for mere end 4 mia. kr., og typisk har kun en beskeden del af købene resultatafhængig betaling af leverandørerne. Det skyldes dels, at kommunerne selv er storleverandører af interne tilbud, dels at faste ugepriser er den typiske aflønningsmodel. Danmark har i en årrække været det land i OECD, som anvender flest ressourcer på den aktive beskæftigelsesindsats opgjort i forhold til BNP - mere end tre gange så høje udgifter end gennemsnittet for OECD.


Bedre købmandskab i jobcentrene kan ifølge vores analyse frigøre penge hos kommunerne og være med til at finansiere fx nye velfærdsrettigheder som arnepensionen.
 

Ved henvendelse, kontakt os her