Grønt opsving

Kronik: Den finansielle infrastruktur skal frem i lyset

Ni rapporter skal over de kommende tre år kaste lys over den finansielle infrastrukturs gode og mindre gode sider frem i lyset.

Det er budskabet fra Carsten Egeriis, administrerende direktør i Danske Bank, og Peter Mogensen, CEO i Kraka Advisory i dagens kronik i Børsen.
July 6, 2021

Af Carsten Egeriis, administrerende direktør i Danske Bank, og Peter Mogensen, CEO i Kraka Advisory

 

Bragt i Børsen d. 6. juli 2021

 

Hver dag løber der et beløb igennem den danske betalingsinfrastruktur, der svarer til en fjerdel af Danmarks samlede årlige værdiskabelse (BNP). Det sker, når vi betaler med girokort i netbanken eller bruger vores kort i supermarkedet, når vi overfører til hinanden via MobilePay, når virksomheder udbetaler løn samt når vi foretager værdipapir- og valutahandler, og når bankernes betaler til hinanden. Ser vi alene på betalingskort, foretog vi i Danmark i 2019 cirka 1,35 milliarder transaktioner til en samlet værdi af 382 milliarder kroner.

 

Infrastrukturen, der gør alle disse transaktioner mulige, kan sammenlignes med det rodnet af rør og kabler, der hver dag forsyner os med vand, varme, gas, elektricitet og fibernet. Lige som forsyningsinfrastrukturen er den finansielle infrastruktur skjult for det blotte øje, og lige som vand, elektricitet og fibernet er velfungerende betalingssystemer en forudsætning for de fleste aspekter af det moderne liv.

 

Det er den finansielle sektors opgave og ansvar at vedligeholde og udbygge betalingssystemet, men fordi det er en essentiel infrastruktur, har vi alle en stærk interesse i at det fungerer optimalt, og at der investeres tilstrækkeligt i udvikling og innovation, så den finansielle infrastruktur hele tiden understøtter og fremmer den generelle udvikling og digitalisering i samfundet. Endelig skal det være tilstrækkelig robust, så det kan modstå spidsbelastning og hjælpe os sikkert gennem krisetider.  

 

Kigge over skulderen

 

Det finansielle systems robusthed er blevet tryktestet under coronakrisen og klarede sig godt. Men når den finansielle infrastruktur spiller så vigtig en rolle for vores alle sammens dagligdag og liv, bør vi også kunne kigge sektoren over skulderen, så vi kan vurdere – på et oplyst grundlag - hvordan den forvalter sit ansvar.

 

En sådan bedømmelse kræver, at vi har indblik i, hvordan sektoren arbejder og fungerer, og hvordan for eksempel betalingsinfrastrukturen er skruet sammen. I forhold til betalingssystemet kræver det, at rørlægningen og ledningsnettet kommer frem i lyset, så vi har mulighed for at beskue og begribe det.

 

Hvordan er det så, at finanssektoren binder samfundet tæt sammen, og kan vi styrke limen? Dét har Danske Bank bedt Kraka Advisory om at undersøge og beskrive. Vi ønsker at blotlægge og synliggøre den finansielle sektors funktioner med fakta og analyser, der giver os alle et bedre udgangspunkt for at forstå, hvad den finansielle sektor udfører og bidrager med i dag, så vi får en konstruktiv dialog om, hvad sektorens rolle skal være i fremtiden.

 

Det er ikke fordi, den finansielle sektor og dens rolle i samfundet har været usynlig i de seneste år. Som långivere beror bankers succes grundlæggende på at skabe muligheder for andre, og det ligger dybt i bankers selvforståelse at operere i maskinrummet eller i kulissen og lade kunderne stå i rampelyset. Men en stribe af dårlige sager har tvunget bankerne væk fra kulissen og ud på hovedscenen – og af alle de forkerte grunde. De mange dårlige sager har samtidig stjålet opmærksomheden fra den afgørende dialog med samfundet om, hvordan vi sammen kan skabe en mere robust og dynamisk økonomi, som bliver en motor for en bæredygtig fremtid.

 

Samarbejdet handler om at kaste lys over alt det, de dårlige sager har skygget for: hvordan banker spiller en rolle for både stabilitet og udvikling i samfundet, og hvordan en velfungerende finansiel sektor er afgørende i en velfungerende og dynamisk økonomi.

 

Det gælder ikke mindst i forhold til klimakrisen og den grønne omstilling, som er vor tids største udfordring, og hvor den finansielle sektor vil spille en vigtig rolle med at rejse tilstrækkelig kapital til, at vi kan nå vores fælles ambitioner om en grønnere fremtid.  

 

Indblik i sektoren

 

Når den finansielle sektor spiller en nøglerolle – uanset om det er i forhold til transaktioner i dagligdagen, digitalisering eller i forhold til den grønne omstilling – er det også afgørende, at denne rolle er synlig for alle. Forudsætningen for en konstruktiv dialog om, hvordan den finansielle sektor kan bidrage til løsninger på fælles udfordringer er, at det skal være muligt at få indblik i, hvordan sektoren faktisk fungerer, og hvordan sektoren i dag håndterer en lang række konkrete udfordringer, der berører os alle. 

 

Det er denne ambition, der ligger til grund for Danske Banks samarbejde med Kraka Advisory; at vi graver os ned i den finansielle sektor og kaster lys over dens funktioner og bidrag med i alt ni rapporter, som over de kommende tre år løbende vil blive delt med offentligheden. Vi ser frem til gode diskussioner. Både når det gælder sektorens gode sider – som der heldigvis er flest af – og når det gælder de færre mindre gode, som vi alle har en interesse i bliver udbedret.

Ved henvendelse, kontakt os her