Arbejdslyst

Høje afkast på investeringer i arbejdslyst

I en ny forskningsrapport i samarbejde med Videncenter for god arbejdslyst dokumenterer vi, at god arbejdslyst rummer et milliardstort potentiale
for samfundsøkonomien.
February 18, 2022


En forbedring af arbejdslysten medfører store gevinster både for samfundsøkonomien og de offentlige finanser. Det viser vi i vores nyeste rapport om arbejdslyst, der er lavet i samarbejde med Videncenter for god arbejdslyst - Krifa. 

 

Foruden gladere medarbejdere hænger god arbejdslyst sammen med øget produktivitet, lavere sygefravær, færre jobskifter, længere tid på arbejdsmarkedet og færre sundhedsudgifter.


Vores beregning viser, at en forbedring i danskernes arbejdslyst med et point, målt på en skala fra 0-100, vil kunne give en samfundsøkonomisk gevinst på 47,6 mia. kr. årligt. Denne gevinst kommer bl.a. fra højere produktivitet i virksomhederne, senere tilbagetrækning og den værdi medarbejderne tillægger god arbejdslyst.


Desuden kan en sådan stigning i arbejdslyst føre til en forbedring af de offentlige finanser på 2,6 mia. kr. årligt. Størstedelen af denne gevinst kommer fra øgede skatteindtægter og sparede indkomstoverførsler.


Vores resultater viser tydeligt, at der er store gevinster ved at investere i arbejdslyst, ikke bare for de enkelte medarbejdere, men for samfundet som helhed.
 

Ved henvendelse, kontakt os her