DTU research

DTU skal være med til at kvalificere samfundsdebat om energiøerne

Med ingeniørteknisk ekspertise går DTU sammen med Kraka Advisory om at undersøge beslutningsgrundlag for kommende energiøer i Danmark.
October 4, 2021

DTU bidrager med ingeniørfaglig og energiøkonomisk viden til arbejdet med at kvalificere den nødvendige debat om beslutningerne bag de planlagte energiøer i Danmark, som Kraka Advisory har fået mulighed for at tage fat på med en bevilling fra Novo Nordisk Fonden. Formålet er at lave grundige fagøkonomiske og ingeniørmæssige analyser, der undersøger samfundsaspekterne af den grønne omstilling.

 

I dybden med beslutningsgrundlag
Over de næste år skal der træffes en lang række beslutninger i arbejdet med grøn omstilling i Danmark. Fx i forbindelse med de to energiøer, som et flertal i Folketinget har vedtaget at etablere. Idéen er, at energiøer skaber grundlaget for at høste en stor mængde havvind til strøm for at sikre en stabil energiforsyning og undgå voldsomme stigninger i energiprisen på sigt. Investeringerne i den grønne omstilling er så store, at der bør være offentligt tilgængelige fakta og solide analyser, der går i dybden med grundlaget for de valgte løsninger. Forkerte beslutninger vil få betydelige konsekvenser for det danske samfund i generationer frem.  

 

Kobling af ekspertiser er nødvendig 
Ekspertviden inden for både økonomi og teknologi er en forudsætning for at gå ordentlig ned i de beslutninger, der er og bliver truffet om energiøer. Institutdirektør for DTU Management, Mette Wier, fremhæver, at vi med den grønne omstilling har at gøre med en samfundstransformation på niveau med de industrielle revolutioner.  

 

”Og politikerne står over for en meget vanskelig opgave, hvor deres beslutninger får omfattende konsekvenser for både samfundsøkonomien og vores mulighed for at nå klimamålsætningerne. Energiproduktion, energiøkonomi og energisektorens systemer og infrastruktur er et komplekst område, og der er behov for et solidt vidensgrundlag. På DTU betragter vi det som en kerneopgave at bidrage med forskning, der kan kvalificere politikernes valg. Vi er meget glade for samarbejdet med Kraka Advisory, fordi vi betragter det som en del af DTUs samfundsansvar at nå ud til alle, der kan have gavn af vores viden. Samtidig har vi i høj grad komplementære kompetencer, og vi ser frem til at høste synergi i samarbejdet” siger hun. 

 

Peter Mogensen, direktør i Kraka Advisory: 

”En gigantisk investering på 210 mia. kr. kræver en seriøs behandling i samfundsdebatten. DTU har allerede markeret sig i debatten og sidestillet projektet med en Mars-mission for det danske energisystem. Nu kobler vi vores nationaløkonomiske faglige viden med DTU’s energiøkonomiske og teknologiske ekspertise for at levere de indsigter og beregninger, som er nødvendige for at få et oplyst beslutningsgrundlag. Det her er ikke ’business as usual’ for nogen, hverken politikere, økonomer, projektledere, ingeniører eller industriarbejdere. Vi er nødt til at kende den nyeste forskning, erfaringer fra forskellige aktører og benytte os af viden fra eksperter, der kan nytænke muligheder og lokalisere faldgruber for sådan en Mars-mission for energisystemer. Det er den slags projektørlys, der er brug for på projektet, før vi kan sige, at der har været en seriøs behandling af beslutninger i offentligheden.” 

 

For yderligere information er du meget velkommen til at kontakte Mette Dalsgaard, med@kraka-advisory.com  

Ved henvendelse, kontakt os her