Personlig rådgivning i høj kurs

Danskernes holdninger til finanssektoren

Personlig bankrådgivning er i høj kurs. De fleste danskere er i hvert fald glade for deres lokale rådgiver og har tillid til vedkommende, viser en repræsentativ undersøgelse af danskernes holdninger til finanssektoren. Imidlertid mener et betydeligt mindretal på ca. en tredjedel i samme undersøgelse, at sektoren, som den
fungerer i dag, udgør et problem for samfundet. Det er altså selve sektoren, der har et tillidsproblem, hvilket tyder på, at nærhed er vigtig, og sektoren kan med sine komplekse sammenhænge virke meget fjern på mange mennesker.
June 11, 2021

Ved henvendelse, kontakt os her