Skat

Beregning af Moderaternes skatteforslag

Kraka Advisory har på foranledning af det politiske parti Moderaterne beregnet de samfundsøkonomiske konsekvenser af en række skatterelaterede reformforslag. Opgaven er løst som en stringent økonomfaglig beregning af Moderaternes reformforslag, og ingen af beregningerne er udtryk for Kraka Advisorys holdning til, hvilke reformer på skatteområdet der bør gennemføres. Kraka Advisory står inde for, at beregningerne er gennemført efter normale økonomfaglige standarder.

For pressehenvendelser vedrørende forslaget henviser vi til Moderaterne.

Kontakt til Kraka Advisory vedrørende økonomfaglige forhold i beregninger kan ske gennem Tina Nikolajsen: 27282733

Opdateret med beregningerne den 28. september 2022.
August 19, 2022

Ved henvendelse, kontakt os her