Arbejdslyst

Arbejdslyst øger udbuddet af arbejdskraft

Stigninger i arbejdslysten kan være en del af løsningen på kritiske samfundsudfordringer. På det danske arbejdsmarked oplever vi en akut mangel på arbejdskraft på en række områder, særligt inden for omsorgssektoren. En beskeden stigning i den gennemsnitlige arbejdslyst kan betyde markant flere hænder – kolde som varme – til at løfte opgaverne på fremtidens arbejdsmarked. Denne femte forskningsrapport af Videncenter for God Arbejdslyst og Kraka Advisory viser, at en forbedring af arbejdslysten kan øge arbejdsudbuddet i det danske samfund og fx bidrage til at mindske manglen på arbejdskraft i omsorgssektoren.
October 17, 2022

Med denne rapport stiller vi skarpt på, hvordan arbejdslyst potentielt kan påvirke arbejdsudbuddet. Vi dykker igen ned i sammenhængene mellem arbejdslyst og henholdsvis tilbagetrækning, sygefravær og arbejdstid, som vi nu kan underbygge med data fra arbejdslystmålingen i 2021. Som noget nyt undersøger vi også sammenhænge mellem arbejdslyst og ledighed. På baggrund af disse estimater søger vi svar på,
hvordan en stigning i arbejdslysten kan påvirke arbejdsudbuddet.

 

500 ekstra SOSU-årsværk kræver blot en lille ændring i arbejdslyst

Hvis man fx skulle finde 500 ekstra SOSU-årsværk alene på baggrund af stigninger i arbejdslyst, vil det kræve en stigning i denne gruppes gennemsnitlige arbejdslyst på 2,1 point. Efter denne stigning vil SOSU’ernes arbejdslyst dog stadig være under gennemsnittet for alle ansatte i Danmark. Der er altså her et betydeligt potentiale for at øge arbejdslysten.

Rapporten er lavet i samarbejde med Videncenter for God Arbejdslyst.

Ved henvendelse, kontakt os her