Forsk

Nyt lys på forskningens betydning for fremgang i levestandard

Investeringer i forskning og udvikling (FoU) bringer mere end økonomisk fremgang med sig: Viden, teknologier og produkter, der udvikles i danske forskningsmiljøer, breder sig som ringe i vandet i samfundet og løfter vores samlede levestandard i Danmark og videre ud over landets grænser.

Kraka Advisory har fået bevilling fra Novo Nordisk fonden til et projekt, hvor vi skal undersøge omfanget af den værdi, FoU bringer med sig foruden direkte økonomiske afkast.

Udgangspunktet for projektet er et nyt forskningsfelt, der beregner samlet levestandard for en gennemsnitlig borger i et land, hvor værdien af blandt andet fritid, økonomisk sikkerhed og levetid indgår. Et forskningsfelt, vi bygger ovenpå for at kunne belyse, hvilken betydning investeringer i forskning og udvikling har for fremgangen i levestandard i et land – og hvilke mekanismer, der er på spil for at aktivere sammenhængen.
April 21, 2021

Ved henvendelse, kontakt os her